Wednesday, November 26, 2014

                                          
            
      
 ഐ.ടി ട്രെയിനിങ്ങില്‍ വ്യത്യസ്തത പുലര്‍ത്തി
                       KTS -ഇന്‍ഫോടെക്

ട്രെയിനിങ്ങില്‍ വ്യത്യസ്ത ശൈലിയുമായി KTS ഇന്‍ഫോടെക് ഐ.ടി രംഗത്ത് തനതു മുദ്ര പതിപ്പിക്കുന്നു. മാസങ്ങളോളം ട്രെയിനിംഗ് നടത്തി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും തൊഴിലന്വേഷകരും തൊഴില്‍ പ്രാവീണ്യം നേടാതെ ഒരു സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുമായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം പതിവായി കാണുന്നത്. തൊഴിലന്വേഷകര്‍ക്ക് സമയനഷ്ടവും ധനനഷ്ടവും;തൊഴിലുടമയ്ക്ക് വീണ്ടും  ട്രെയിനിങ്ങിനായി  വന്‍തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടിയും വരുന്നു. ഇവിടെയാണ്‌ KTS-ലെ ട്രെയിനിങ്ങിന്‍റെ പ്രസക്തി.ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് മികച്ച ട്രെയിനിംഗ് നല്‍കി KTS ഐ.ടി രംഗത്തുള്ള തൊഴിലന്വേഷകരെ സഹായിക്കുന്നു.

ഐ.ടി വിദ്യര്‍ത്ഥികള്‍ക്കിടയില്‍ പേടി സ്വപ്നമായി കരുതുന്ന C++ല്‍ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനായി വെറും രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളില്‍ ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നതാണ് KTS-ലെ ട്രെയിനിംഗ് ശൈലികള്‍. മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ മാത്രം ട്രെയിനിംഗ് നല്‍കുമ്പോള്‍ KTS സാങ്കേതികമായി വളരെയധികം മുന്നിട്ട് നില്‍ക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമ്മിംഗ് മേഖലകളില്‍ കൂടെ ട്രെയിനിംഗ് നല്‍കുന്നു. KTSല്‍ ട്രെയിനിംഗ് പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നവര്‍ക്ക് C++ല്‍ പ്രാഗത്ഭ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഐ.ടി മാര്‍ക്കറ്റില്‍ വന്‍ ഡിമാന്‍ഡ് ആണ് കാണുന്നത്. C++ല്‍ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാന്‍ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റ് ഏതു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാന്‍ഗ്വേജും അനായാസേന കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ KTS-ല്‍ നിന്ന് ട്രെയിനിംഗ് പൂര്‍ത്തിയാക്കി ഇറങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് സാധിക്കും.

KTS ട്രെയിനിംഗ് ഡിവിഷന്‍റെ അമരത്തു ഇരിക്കുന്നത് 14 വര്‍ഷം ഐ.ടി രംഗത്ത് അനുഭവസമ്പത്തുള്ള ശ്രീ: ടോം തോമസാണ്.ഫിസിക്സിലും കമ്പൂട്ടര്‍ സയന്‍സിലും ഉള്ള ബിരുദാനന്തര ബിരുദങ്ങള്‍ക്ക് പുറമേ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള പല പ്രോജക്റ്റുകള്‍ക്കും ചുക്കാന്‍ പിടിച്ചിട്ടുള്ളയാളാണ് ശ്രീ ടോം തോമസ്‌.

ഒരു ഐ.ടി കമ്പനിയില്‍ പ്രോജക്റ്റ് യാഥാര്‍ഥ്യം ആവണമെങ്കില്‍ പല ടെക്നോളജികളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന വസ്തുത കണക്കിലെടുത്താണ് ട്രെയിനിംഗ് സിലബസ് അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് C++/C# , C++/VB.NET etc. മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഈ സത്യം  മനസ്സിലാക്കാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്നോളജിയില്‍ മാത്രം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നു.ഒന്നിലധികം പ്രോഗ്രാമ്മിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളില്‍ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഐ.ടി കമ്പനികള്‍ എപ്പോഴും മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്നു

ഐ.ടി സര്‍വീസ് മേഖലയിലും തനതു മുദ്ര പതിപ്പിച്ച KTS ഇന്‍ഫോടെക്, സങ്കീര്‍ണമായ പല പ്രോജക്റ്റുകളും വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കി ആഗോള തലത്തില്‍ തന്നെ  ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമാണ്‌. oDesk പോലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഔട്ട്‌സോഴ്സിംഗ് സൈറ്റുകളില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് റേറ്റിങ്ങില്‍ ഏറെ മുന്നിലുള്ള സ്ഥാപനം കൂടിയാണ് KTS ഇന്‍ഫോടെക്. ഇതിനു പുറമെ അന്താരാഷ്ട്ര മാര്‍ക്കറ്റില്‍ വരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏകദേശം ഇരുപതോളം സോഫ്റ്റ്‌വേര്‍ പ്രൊഡക്റ്റുകളും KTS ഇന്‍ഫോടെക്കിന് സ്വന്തമായുണ്ട്.

മറ്റു കമ്പനികളില്‍ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്‍റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നവര്‍ക്കും, ഐ.ടി മേഖലയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കും തങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കല്‍ സ്കില്‍സ് മെച്ചപ്പെടുത്താനും കൂടുതല്‍ മികച്ച ജോലി നേടാനും (IT Product Companies) KTS-ന്‍റെ ട്രെയിനിംഗ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് സന്ദര്‍ശിക്കുകKTS Website , Training page
    New dimensions for IT Training in KTS Infotech

KTS Infotech is giving a new perspective for IT Training using their unique training Styles. It’s a very common sight these days , after months of training students and job seekers step into IT world with a ‘certificate’  but without gaining any practical knowledge. It’s a great loss of time, money and other resources for job seekers as well as for job providers .IT Companies have to give repeated training for the so called engineers or degree holders to make them fit for their job. So , here is the importance of getting trained from an institution like KTS Infotech.  It makes you capable in many programming languages thus helping you to get a prospective career in IT industry.

It is a common observation that , those who excel in C++ can handle any of the programming languages with ease and they also get placed easily without much effort compared to other technology specializations. But unfortunately C++ is a real nightmare for many IT aspirants.  But the scenario is different in KTS. You will Undoubtfully be confident enough to do a programme in C++ for yourself within two weeks of joining  KTS InfoTech training division.  Along with that, KTS also ensures training in various advanced technologies thereby helping them to mould a good career in IT Industry.

An IT aspirant after his/her successful completion of training from KTS Infotech has many doors open  in industry since they become experts in many core programming languages, especially C++. The training is led by Mr: Tom Thomas who has 14 years of experience in IT Industry. Along with that he is a Masters degree holder in both Physics and Computer Science. From his years of experience in IT Industry, Mr: Tom knows that successful execution of an IT Project is possible only if the team member knows various technologies. He  has prepared the training syllabus considering all these facts. For example, training syllabus comes with Multi-Platform combination like C++ and C# , C++ and VB.NET , Java and C++, etc which makes KTS unique from other training institutions.

Students who are also placed in IT companies through campus placements as well as other IT professionals can make use of training sessions (2 Day workshops / Weekend training programme/ Intership Program)  to upgrade their technical skills so that they will be able to get a better career  in the future.  

KTS Infotech is also one among the top rated service companies in international outsourcing sites like oDesk. They have successfully completed many projects around the globe. Apart from this, KTS has a number of software products successfully running in the market.


  For more details visit : KTS Website , Training page
                                                  Call : 9567717818

Tuesday, April 29, 2014

St.George Church Muthalakodam

St.George Church  Muthalakodam is situated near Thodupuzha, is supposed to have constructed before 13th Century. It is believed to have been set up in the 19th century by an ancient noble lady named Kappathiaramma,who belongs to a member of the Mylacombu parish. It was re-built several times since then.The present church was built in the year 1973.The feast of St. George of Muthalakodam(Muthalakodath Muthappan) is celebrated on April 21–24 every year, the main feast days being 23rd & 24th. The uncontrollable  flow of worshippers starts by every day at early  morning  and continues  till 8 o'clock in the evening when the church closes.
                                          This beautiful church is considered to be one of the ancient pilgrim centers in  Kerala.Like other churches of St.George in Kerala the feast is celebrated at the same time every year.Muthalakodam is a suburb located 3 km. east of  Thodupuzha Town, in Idukki district in  Kerala state. 

Friday, March 28, 2014

Angamali-A Fast Developing Satellite Town

Angamali  is a well-known municipality in Ernakulam  district in Kerala. It is a fast developing satellite town of Kochi.and is situated 33 km north of Ernakulam.It was Started as a Panchayat in May 1952  and later was raised to a municipality in April 1978.Angamali is also a Legislative Assembly constituency in Ernakulam district.It is considered to be  one of the fastest growing towns in Kerala.
                Angamaly is fully equipped with all means of transport.Kochin International Air-Port is situated near by.All major trains stops at Angamaly railway station.It serves as a major connecting point for people from the eastern side of the district to the rest of the country.Kanyakumari to Salem National Highway passes through Angamaly.Manjaly thodu  which flows through Angamaly was a major waterway and is a part of the new National Waterways programme and is getting developed.
                                                We can see many  cultural and devotional centers in Angamali. There are famous hospitals, and educational institutions which are running very successfully.  Angamaly has a state-owned industrial estate at its southern end which has numerous renowned factories. Kerala State Bamboo Corporation Ltd. has its headquarters at Angamaly. There are several small-scale cracker manufacturing units in the surrounding areas.Kalady,the birthplace of Adi Sri Sankara is only 7 kilometers from here,and the Sanskrit University is  situated here.

Thursday, February 6, 2014

Peermade

Peermade is a hill station in  Kerala, included in Idukki district. It is high in the Western Ghats and 915 metres above from sea level.The enchanting landscape of Peermade includes murmering waterfalls, open grass lands and beautiful pine forests.Once it was  the summer rest house of Travancore Maharajas. Majority of people residing here belongs to Tamil Nadu.Periyar Wildlife Sanctuary, is 43 km away from here.Herds of elephants and other wildlife as well as lakes are seen here.The name is supposed to be related to the Sufi saint, Peer Mohammed.It means "hill of the Peer"'.
                                                             This area is very fertile and had rich plantations of coffee, tea, cardamon, and coconut. The area, is having a long history of spice growing, now concentrates on producing organic black pepper, white pepper, ginger and turmeric.Mar Baselios Christian College of Engineering and Technology] and Marian College Kuttikkanam are located  Peermade.Thus Peermade plays an important role in Kerala history.

Tuesday, January 28, 2014

Thodupuzha Karshika Mela

Karshika Mela is an enchanting Agricultural fest that has been conducted by the agricultural department of Kerala in order to promote agriculture and agricultural products. The first Karshika Mela was conducted in 1989 at Kottayam. Later  almost all Karshika Mela is conducted at Thodupuzha. It is attracting a large number of people from different places.Many tourists and majority of the public are also  interested in participating in this great agricultural carnival.
                    Karshika Mela is conducted usually once in a year.It is organised  in the month of December. This largest agricultural festival in Kerala is  conducted to promote agricultural products and gives valuable information to the farmers about new agricultural products and crops.Classes and seminars are arranged along with this fest for this purpose. People can purchase many necessary agricultural items and other stationary items from this fest. This mela is also a good entertainment fest for each and every person who visits here too.
                           Kashika Mela is a very good example for the agricultural achievements that are promoted by government and various organizations.The farmers got opportunity for presenting their attainments in farming through Karshika Mela. 

Monday, January 13, 2014

Periyar Wild Life Sanctuary

Periyar, is the best-known wildlife sanctuary in south India,Kerala. Though considered as a tiger reserve, Periyar is really famous for its wild elephants.One of its main attractions is 100-year-old artificial lake and its setting in the beautiful thickly forested Western ghats.There's plenty of other animals like the Nilgiri langoor, Nilgiri tahr, bison, deer, antelope and about 700 elephants to make the trip wonderful. The Periyar Tiger Reserve consists of tropical evergreen, semi- evergreen and moist deciduous forests. Its legal status as a National Park is still under dispute and only one notification has been issued.It was declared a Project Tiger Reserve in 1978 and the first research started in 1991.The national park and the tiger reserve is rated as one of the best wildlife sanctuaries in India for wildlife photography, bird watching, elephant herds and tiger watching.Some of the deeper valleys contain tropical evergreen forest with extremely thick tree cover that even bright sunlight finds hard to penetrate.There are, now, an estimated 40 tigers in the Periyar national Park. Periyar also happens to be the habitat of the beautiful Nilgiri Tahr, which is rarely to be seen.